Ертең – 17-декабрь күни Беруний районында «Зүрәәт байрамы» болып өтеди

Усы жылдың 17-декабрь күни Беруний районында (Шимом АПЖ аймағында) аўыл хожалығы хызметкерлери күнине бағышланған «Зүрәәт байрамы» болып өтеди. Бул ҳаққында Беруний районы хәкимиятының баспасөз хызмети хабар бермекте.

Sane: 16-dekabr 2019 yil | Oqildi: 2 marte
Toliq mag'lumat

Мектеп асханасында қайсы өнимлерди сатыў қадаған етиледи?

Өзбекстан Республикасы Бас Мәмлекетлик санитария врачының 2010-жыл 18-сентябрьдеги «Улыўма орта билимлендириў, орта арнаўлы ҳәм жоқары билимлендириў мәкемелери билим алыўшыларының гигиеналық талаплары тийкарында қәўипсиз аўқатланыўын тәмийинлеў ҳаққында»ғы 8-санлы қарары. 

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 100 marte
Toliq mag'lumat

Мектеплерде «Тәрбия» пәни басқышпа-басқыш әмелиятқа енгизиледи

"Әдепнама”, "Ӯатан туйғысы”, "Миллий идея” ҳәм "Дүнья динлери тарийхы” сыяқлы пәнлерди бирлестирген ҳалда бирден-бир "Tәрбия” пәнин басқышпа-басқыш әмелиятқа енгизиледи.

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 5 marte
Toliq mag'lumat

Фоторепортаж: Нөкистеги Президент мектеби (2-бөлим)

Фоторепортаж: Нөкистеги Президент мектеби (2-бөлим)

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 9 marte
Toliq mag'lumat

Не ушын мектеп тахта(доска)лары жасыл реңде?

Тоқ жасыл реңге боялған тахтаның сынаў ушын алған мектеп оқытыўшылары бул рең, әсиресе, куяшлы күнлерде пайдаланыў ушын жүдә қолай екенлигин анықлаған.

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 11 marte
Toliq mag'lumat

«ҚӘНИЙГЕ» МЕ ЯМАСА «ҚӘНИГЕ»?

Түсиндирме сөзликке жүгинер болсақ «қәнийге» деп жазыў қәте болады.

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 23 marte
Toliq mag'lumat

Балалардың логикалық ойлаўы ҳәм есте сақлаўын раўажландыратуғын ойынларды билесиз бе?

Балаларға үзликсиз есап шығартып ямаса қағыйдаларды ядлатып жақсы нәтийжеге ерисиў қыйын. Балалардың логикалық ойлаўы менен есте сақлаў қәбилетин арттырыў, әлбетте, балалар ушын ойын формасында болыўы керек.

Sane: 15-dekabr 2019 yil | Oqildi: 5 marte
Toliq mag'lumat

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик байрағының қабыл етилгенине 27 жыл толды

1992-жыл 14-декабрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң XI сессиясында «Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик байрағы ҳаққында»ғы Нызам қабыл етилди.

Sane: 14-dekabr 2019 yil | Oqildi: 3 marte
Toliq mag'lumat