«Жасыл шырақ» жарысы

«Жасыл шырақ» жарысының Өзбекистан Республикасы быйыл Бухара ўәлаятында өткерилип, ол жарыста Нөкис қаласы 43-санлы мектеп командасы қатнасып 1-орынды алыўға миясар болды

Sane: 30-iyun 2017 yil | Oqildi: 337 marte
Toliq mag'lumat

Имтихан материаллары

Өзбекистан Республикасы Халықбилимлендиирўминистрлигиниң2017-жыл 10-мартдағы «Улыўма орта билим бериў мәкемелериниң басқышлы жуўмақлаўшы қадағалаўимтиханларын шөлкемлестириў ҳәм өткериў ҳаққында»ғы 78-санлы буйрығына тийкарланып, тәлим қарақалпақ тилинде алып барылатуғын улыўма орта билим бериў мәкемелери ушын жуўмақлаўшы қадағалаў имтиханлары өткерилетуғын пәнлер бойынша имтихан материаллары таярланды

Sane: 10-may 2017 yil | Oqildi: 361 marte
Toliq mag'lumat

Билимлер беллесиўи -инталы, билимли ҳәм зийрек оқыўшыларды төменги класслардан баслап анықлаў имканын жаратады

Республикамыздың барлық район (қала)ларында 5-8-класс мектеп оқыўшылары арасында бәҳәрги дем алыс күнлеринде улыўма орта билим бериў пәнлери бойынша билимлер беллесиўиниң район(қала) басқышы жоқары шөлкемлескенлик жағдайында өткерилди.

Sane: 01-aprel 2017 yil | Oqildi: 385 marte
Toliq mag'lumat

«Баслаўыш класс муғаллимлери» Форумы

   Өзбекистан  Республикасы Халық   билимлендириў  министирлиги тәрепинен 2016-жыл 29-июль күни Халық билимлендириў министрлигиниң 100-санлы буйрығына тийкарланып, 2016-жыл 29-июль күни өткерилген видеосеминарда белгиленген ўазыпалардың орынлыныўы бойынша  Қарақалпақстан Республикасы Халық   билимлендириў  министирлигиниң 2016-жыл 29-июль 186-санлы буйрығы шығарылып, ол бойынша  "Баслаўыш билим бериў муғаллимлери форумы» усы жылдың 10-13-август күнлери барлық улыўма билим бериў мектеплерин аймақларға бөлген ҳалда (1-аймақ Қоңырат районы, 2-аймақ Шымбай районы, 3-аймақ Елликқала районы, 4 аймақ-Нөкис қаласы) өткерилди.

Sane: 24-avgust 2016 yil | Oqildi: 530 marte
Toliq mag'lumat

Дәстүрий Август кеңеси

Дәстүрий Август кеңесиниң жалпы мәжилиси усы жылдың 23-август сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик музыка театрында өткерилди.

Sane: 24-avgust 2016 yil | Oqildi: 471 marte
Toliq mag'lumat

Билимлер беллесиўиниң 3-4-басқыш жуўмақлары ҳәм келешек ўазыйпалар

     Беллесиўдиң нәтийжеси бойынша 28 оқыўшы (буннан тысқары 2 оқыўшы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәнинен жеңимпаз) окыўшы беллесиўдиң Ташкент қаласында өткерилген жуўмақлаўшы басқышында қатнасып қайтты.

Sane: 15-iyul 2016 yil | Oqildi: 578 marte
Toliq mag'lumat

«JASLAR WoRAYI’» PAYDALANI’WG’A TAPSI’RI’LDI’

O’zbekistan Respublikasi’ ma’mleketlik g’a’rezsizliginin’ jigirma bes ji’lli’g’i’ mu’na’sibeti menen «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen sho’lkemlestirilgen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda wo’tkerilip ati’rg’an jaslar festivali’ shen’berinde No’kis qalasi’nda zamanago’y arxitekturali’q u’lgide quri’p pitkerilgen «Jaslar worayi’» paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’w ma’resiminde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov ji’ynalg’anlardi’ «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’wi’ ja’ne qala ha’m rayonlari’mi’zda joqari’ sho’lkemleskenlik penen wo’tkerilip ati’rg’an Jaslar festivali’ menen qi’zg’i’n qutli’qladi’ ha’mde Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda yelimizde jaslarg’a qarati’li’p ati’rg’an joqari’ itibarg’a, jaslari’mi’zdi’ qollap-quwatlaw…

Sane: 22-aprel 2016 yil | Oqildi: 570 marte
Toliq mag'lumat

YeRTEN’GI KU’N BIZIKI—KELEShEK BIZIKI

Yelimiz g’a’rezsizliginin’ 25 ji’lli’g’i’na bag’i’shlani’p «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda to’rt ku’n dawam yetken festival respublikami’z jaslari’n usi’ maqset joli’nda birlestirdi. Festivaldi’n’ son’g’i’ ku’ni paytaxti’mi’z No’kis qalasi’nda dawam yetti. Ilajlar «Finish biziki» su’reni asti’nda g’a’rezsizlik marafoni’ menen baslandi’. Wonda joqari’ woqi’w wori’nlari’nan, akademiyali’q licey ha’m ka’sip-o’ner kolledjlerinen 1500 jaslari’mi’z qatnasti’. Wonda belsene qatnasqan A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ni’n’ studenti Uli’g’bek Fayzullaev, No’kis sport kolledjinin’ woqi’wshi’si’ Mariya Lemzyakova, Tashkent pediatriya…

Sane: 22-aprel 2016 yil | Oqildi: 610 marte
Toliq mag'lumat


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q