Zamanago`y ko`rkem-o`ner dargayi

Ma`mleketimiz Basshisi ta`repinen 2008 jil 8-iyul`da qabil etilgen «Balalar muzika ha`m ko`rkem-o`ner mekteplerinin` materialliq-texnikaliq bazasin bekkemlew ha`m olardin` jumislarin ele de jaqsilaw boyinsha 2009-2014- jillarg`a arnalag`an Ma`mleketlik da`stu`ri haqqinda»g`i qarori atqariliwi boyinsha Qaraqalpaqstan Respublikasinda da izshil isler a`melge asirilmaqta.
Shomanay rayoninda 2011-jili 13-sanli muzika ha`m ko`rkem-o`ner mektebinin` jan`a ima`rati qurip pitkerildi. Ha`zirgi ku`nde usi zamanago`y ko`rkem-o`ner dargayinda 172 oqiwshi fortepiyano, bayan, akkordeon, milliy sazlarda, qosiqshiliq, su`wretshilik ha`m oyin siyaqli on jeti bag`darda sabaq barmaqta.

Sane: 23-fevral 2013 yil | Oqildi: 651 marte
Toliq mag'lumat


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q