JAS ShAN’ARAQLARG’A "KAMOLOT U’YLERI" TAPSI’RI’LDI’

Yelimiz Prezidentinin’ 2014-ji’l 6-fevraldag’i’ «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’n wori’nlawdi’ ta’miyinlew maqsetinde A’miwda’rya rayoni’nda «Jer aji’rati’w, iyelik yetiw, paydalani’wg’a ha’m ijarag’a beriw ma’selelerin ko’rip shi’g’i’wshi’ turaqli’ komissiya»si’ni’n’ usi’ ji’l 25-mart ku’ngi sheshimi tiykari’nda jas shan’araqlardi’ qollap-quwatlaw, «Kamolot» u’ylerin quri’w maqsetinde «Gu’lzar» ma’kan puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’nan u’sh gektar jer aji’rati’lg’an yedi.

«Kamolot» u’yleri O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 8-sentyabrdegi «Elimizdin’ ja’miyetlik turmi’si’na belsene qatnasi’p ati’rg’an jas shan’araqlardi’ qollap-quwatlaw ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ qarari’ tiykari’nda quri’p pitkerilmekte.

Wolarg’a kvartiralardi’ Ipoteka krediti tiykari’nda sati’p ali’w huqi’qi’na iye turaq jay sharayatlari’n jaqsi’law ushi’n yesapta turg’an ha’m ilim, ko’rkem wo’ner, a’debiyat, sport ja’ne basqa da salalarda joqari’ na’tiyjelerge yerisken jas shan’araqlar iye boladi’.

Kvartiralar jas shan’araqlarg’a kommerciyali’q bankler ta’repinen sati’p ali’natug’i’n kvartirani’n’ bahasi’n to’lew ushi’n, soni’n’ ishinde, 5 ji’lli’q jen’illetilgen  sha’rt penen, da’slepki to’lemdi to’lemey, O’zbekistan Worayli’q bankinin’ qayta qarji’landari’w stavkasi’na ten’ procentli stavkasi’ menen 20 ji’l mu’ddetke jen’illikli ipoteka kreditlerin aji’rati’w joli’ menen mu’lk si’pati’nda beriledi.

Usi’ ji’l 6-iyul ku’ni A’miwda’rya rayoni’nda quri’p pitkerilgen «Kamolot qalashasi’»ndag’i’ kvartiralardi’n’ giltlerin wo’z iyelerine tapsi’ri’w ma’resimi boli’p wo’tti.

Ilajda rayon ha’kiminin’ birinshi wori’nbasari’ B.Ernazarov, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ B.Yangibaev, «Kamolot» JJH Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esinin’ basli’g’i’ A.Da’niyarov ha’m basqalar shi’g’i’p so’ylep, g’a’rezsizlik ji’llari’nda jaslardi’ ha’r ta’repleme qollap-quwatlaw, jas shan’araqlar ushi’n za’ru’rli turmi’s ha’m miynet yetiw sharayatlari’n jarati’wg’a ayri’qsha itibar qarati’li’p ati’rg’ani’n atap wo’tti. Ma’resimde 20 jas shan’araqqa «Kamolot u’yleri»nin’ giltleri saltanatli’ jag’dayda tapsi’ri’ldi’.

-Barli’q qolayli’qlarg’a iye ha’m sapali’ yetip pitkerilgen jan’a kvartirani’n’ giltin ali’w shan’arag’i’mi’z ag’zalari’ ushi’n u’lken baxi’t,-deydi A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ jani’ndag’i’ 3-sanli’ Akademiyali’q liceydin’ «Kamolot» JJH baslang’i’sh sho’lkeminin’ jetekshisi Shukurulla Abdullaev. –Bunnan quwani’shi’mi’z sheksiz ha’m bul ushi’n Prezidentimizge, respublika basshi’lari’na ha’m «Kamolot» JJH ne teren’ minnetdarshi’li’g’i’mi’zdi’ bildiremiz.

«Kamolot»shi’lardi’n’ turaq jayi’n «A’miwda’rya quri’li’s» juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinin’ quri’li’sshi’lari’ sapali’ yetip quri’p pitkerdi. 4 qabatli’ 48 kvartirali’ bul turaq jay ta’biyg’i’y gaz, i’ssi’ ha’m suwi’q suw, ji’li’ti’w ja’ne kanalizaciya tarmaqlari’ menen ta’miyinlengen. Zamanago’y usi’lda quri’p pitkerilgen imarat a’tirapi’nda abadanlasti’ri’w ha’m ko’klemzarlasti’ri’w jumi’slari’ ali’p bari’li’p, balalar ushi’n  arnalg’an maydanshada  a’tko’nshekler, basqa da inventarlar tayar yetip qoyi’ldi’.

Aldag’i’ waqi’tta bul qalashani’ ja’ne de ken’eytip, quri’li’s jumi’slari’n dawam yettiriw na’zerde tuti’lmaqta.

 

Qaraqalpaqstan xabar agentligi

Sana: 2015-07-15 /// O'qildi: 785
Orqaga qaytish


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q