Дәстүрий Август кеңеси
    Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң 2016-жыл 4-июльдеги дәтүрий Август кеңеслерине таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққындағы 167-санлы буйрығы тийкарында министрликтиң усы жыл 5-июльдеги 166-санлы буйрығы қабыл етилди. Усы буйрық тийкарында төмендеги жумыслар әмелге асырыў нәзерде тутылған.
    Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң 2016-жыл 4-июльдеги «Дәстүрий Август кеңеслерин шөлкемлестириў ҳәм өткериў ҳаққында»ғы 167-санлы буйрығы тийкарында жаңа 2016-2017-оқыў жылы алдынан «Сыпатлы тәлим-тәрбия бизиң баслы ўазыйпамыз» ураны астында өткерилетуғын дәстүрий Август кеңеслерин шөлкемлестириў бойынша төмендегише жумыслар алып барылды.                   
     Усы жылдың 9-11-август күнлери болып өткен видеосеминар мәжилисине секцияларда ҳәр бир  қала ҳәм районлардан жәми 225 қатнасыўшы, 12 тренер оқытыўшылар қатнасты. Соның менен бирге 15-16-август күнлери Нөкис қаласындағы 1-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма орта билим бериў мектеби базасында дәстүрий Август кеңеслерине тренерлер таярлаў бойынша Республикалық көлеминде оқыў-семинарына қала ҳәм районлардан (ҳәр бир секцияға 2-3 тренерден) 6 секцияда жәми 225 тренер оқытыўшылар қатнасыўы тәмийинленди. Республикалық оқыў семинарына Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў институтының профессор оқытыўшылары ҳәм Республикалық оқыў-методикалық орайының тәжирийбели методистлери тартылды ҳәм секция жумысларында Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен берилген усыныслар, билимлендириўдиң нәтийжелилигин арттырыўда және де педагог кадрлардың жуўапкершилигин күшейтиў мақсетинде мектеп директорлары ҳәм директор орынбасарларына анық ўазыйпалар белгилеп алынды.
   Республика бойынша жәми 29459 муғаллимлерге қала ҳәм районлардағы секция мәжилислерин 22 бағдарда өткериў ҳәм оларға жәми 1007 тренерлер таярлаў бойынша усыныслар берилди.
    Қарақалпақстан Республикасы көлеминде Халық билимлендириў хызметкерлериниң дәстүрий Август кеңеслерине таярлықты шөлкемлестириў бойынша ўазыйпалар белгилеп алынды. Соның менен бир қатарда дәстүрий Август кеңесиниң жалпы мәжилиси усы жылдың 23-август сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик музыка театрында өткерилди. Мәжилиске қала ҳәм районлардан ветеран устазлар, бир қатар жетискенликлерге ерискен педагоглар, тараў алдынғыларының жәми 600 педагог хызметкер қатнасты.

Sana: 2016-08-24 /// O'qildi: 572
Orqaga qaytish


Aqi'li' ka'mil ilimi zor, bilimli el bolmaydi' qor

Berdax