Әмелий пәнлер муғаллимлериниң форумы

Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министриниң  2017-жыл               23-майдағы «Әмелий пәнлер муғаллимлериниң форумына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы 171-санлы буйрығы тийкарында министрликтиң 2017-жыл   30-майдағы «Әмелий пәнлер муғаллимлериниң форумына таярлық көриў ҳаққында»ғы 132-санлы буйрығы менен ис-илажлар режеси, Өзбекистан Республикасы басқышына қатнасыўшылар дизими, өткериўге комиссия қурамы ҳәм тезис материалларын экпертизадан өткериў бойынша исши  топар қурамы тастыйықланды. Форум материаллары ушын усыныс етилетуғын тезис ҳәм илимий мақалалардыминистрлик жанындағы исши топар тәрепинен экспертизаланып, экспертизадан өткен материаллар «Форумның материаллар топламы»нан орын алып, баспадан шықты. Соның менен бирге Ташкент қаласында өткерилген форум жуўмақлары бойынша билимлендириў тараўында бир қатар жетискенликлери ушын Республикалық оқыў-методикалық орайы методисти Ержанов Рахат Гайбуллаевич «Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў ағласы» көкирек нышаны менен, Кегейли районы 14-санлы мектеп муғаллими Қудретуллаев Махмуд Абдурахманович Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң «Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланды.

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң                  2017-жыл 10-июльдеги 166-санлы буйрығы тийкарында усы жылдың 21-июль күни Нөкис қалалық 34-санлы мектеп базасында өткерилди. Форумның Қарақалпақстан Республикасы басқышына технология пәнинен 30 тренер, сүўрет пәнинен                      30 тренер, дене тәрбиясы пәнинен 30 тренер, музыка мәденияты пәнинен 30 тренер ҳәм психолог бағдары бойынша 30 тренер қатнасыўы тәмийинленип, оларға усы жылдың 4-5 июль күнлери Ташкент қаласында өткерилген форум қатнасыўшылары тренерлик жумысларын алып барды ҳәм ҳәр бир бағдар бойынша қызықлы сабақ өтиў менен бирге оларға қосымша методикалық қолланбалар да берилди.

Усы форумның қала ҳәм районлық басқышлары усы жылдың 1-август сәнесине шекем өткериў тапсырмасы берилди ҳәм бул форум илажлары Республика бойлап даўам етпекте.

Sana: 2017-08-01 /// O'qildi: 404
Orqaga qaytish


Aqi'li' ka'mil ilimi zor, bilimli el bolmaydi' qor

Berdax