«A`debiyatqa itibar-keleshekke, ma`na`wiyatqa itibar»

«A`debiyatqa itibar-keleshekke, ma`na`wiyatqa itibar» urani astinda

23-24-may ku`nleri o`tkerilgen Respublikaliq «Kitap bayrami»

 

Qaraqalpaqstan Respublikasi Ministrler Ken`esi ma`jilisinin` 2013-jil 11-maydag`i «Respublika «Kitap bayrami» ilajlarin o`tkeriw haqqinda»g`i bayanlamasinin` orinlaniwin ta`miyinlew boyinsha «A`debiyatqa itibar-keleshekke, ma`nawiyatqa itibar» urani astinda Respublikaliq «Kitap bayrami» 2013-jil 23-24-may ku`nleri No`kis qalasi «Progress» bilimlendiriw ha`m rawajlandiriw orayinda bolip o`tti. Bayramg`a baspalar, ja`miyetlik sho`lkemler, ken` ja`ma`a`tshilik wa`killeri, jaziwshi-shayirlar, xudojnikler, oqitiwshilar ha`m oqiwshi jaslar qatnasti.

23-may ku`ni bayramg`a mira`t etilgen miymanlar sho`lkemlestiriwshiler menen birgelikte  Respublikaliq Ma`limleme-resurs orayi, Ma`limleme-kitapxana orayi, Berdaq atindag`i Qaraqalpaq Ma`mleketlik universiteti, A`jiniyaz atindag`i No`kis Ma`leketlik pedagogikaliq instituti, Tashkent Axborot texnologiyasi universiteti No`kis filiali, Tashkent Ma`mleketlik agrar universitetinin` No`kis filiali, O`zbekstan xudojnikler akademiyasinin` Qaraqalpaqstan bo`limi, «Sharq-Ziyo zakovat» juwapkershiligi sheklengen ja`miyet, «Qaraqalpaqstan» baspasi, «Bilim» baspasi, QMU janindag`i 1-akademiyaliq litsey, QMU janindag`i 2-akademiyaliq litsey, No`kis Ma`mleketlik pedagogikaliq instituti janindag`i 2-akademiyaliq litsey, NMPI Ma`limleme-resurs orayi, NMPI janindag`i 1-akademiyaliq litseyinin` kitap ko`rgizbeleri menen tanisip shiqti.

Respublikaliq «Kitap bayrami»nin` saltanatli ashiliw ma`resimin Qaraqalpaqstan Respublikasi baspaso`z ha`m xabar agentligi direktori P.Palimov aship berdi ha`m qatnasiwshilardi bayram menen qutliqladi.

Qaraqalpaqstan Respublikasi Ministrler Ken`esinin` sotsialliq rawajlandiriw boyinsha sekretariat baslig`i T.Abdixalikov, Ruwxiy u`git-na`siyat orayinin` baslig`i, jurnalist Sh.Usnatdinov, Respublikaliq oqiw-metodikaliq orayinin` direktori K.Seydullaev, Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi O.A`bdiraxmanovlar, Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi, M.Nizanov qatnasiwshilardi bayram menen qutliqladi ha`m kitap haqqinda o`zlerinin` pikirlerin bildirdi.

Shayir A`.O`tepbergenov bayram menen qutliqlap, o`zinin` jazg`an qosiqlarinan qatnasiwshilarg`a oqip berdi.

«Kitap-millettin` biybaha ha`m ruwxiy miyrasi» mazmuninda Respublikag`a belgili jaziwshi ha`m shayirlar menen sa`wbetlesiw ha`m jaziwshi-shayirlardin` baspalar ta`repinen jan`adan basilip shig`arilg`an a`debiy kitaplarinin` prezentatsiyasi bolip o`tti.  A`debiy keshege jurnalist Sh.Usnatdinov, shayir A`.O`tepbergenov, Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi O.A`bdiraxmanov, shayir H.Ayimbetov, jaziwshi A`.Atajanov, Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi M.Nizanov, jas shayir R.Otarbaevlar qatnasti.

Jurnalist Sh.Usnatdinov jaziwshi A`.Atajanovtin` o`z zamanlaslari jaziwshi-shayirlar haqqinda jazilg`an «Talant tulparina minip» atli ko`rkem a`debiy shig`armasina, shayir H.Ayimbetov shayir A`.O`tepbergenovtin` «Xaliqtan danaman deyip oylama» qosiqlar toplamina, Qaraqalpaqstan xaliq jaziwshisi O.A`bdiraxmanov jas shayir R.Otarbaevtin` jan`adan jariq ko`rgen «Watan mehri» qosiqlar toplami boyinsha prezentatsiya jasadi.

 Shayir A`.O`tepbergenov, H.Ayimbetov ha`m jas shayir R.Otarbaevlar o`zlerinin` jan`a qosiqlarinan oqip kesheni juwmaqladi.

«Kitap bayrami» Qaraqalpaqstan Respublikasi Ma`deniyat ha`m sport isleri ministrligi ta`repinen tayarlang`an saz-sa`wbet bag`darlamasi menen dawam etti.

 «Progress» bilimlendiriw ha`m rawajlandiriw orayi oqiwshilarinin` atqariwinda inglis tilinde «Tale acting compition» saxnalastirilg`an erteklerden ko`rinis o`tkerdi. Qaraqalpaqstan Respublikasi Ma`deniyat ha`m sport isleri ministrligi ta`repinen tayarlang`an saz-sa`wbet keshesi boldi.

 
 

 

Sana: 2013-05-24 /// O'qildi: 1963
Orqaga qaytish


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q