O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI


1997 yil 29 avgust 463-I-son
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida


O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qaror qiladi:

1. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” tasdiqlansin.

2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” bosqichma-bosqich ro’yobga chiqarish yuzasidan kompleks tadbirlar rejasini ishlab chiqib amalgam oshirsin. Davlat budjetini tasdiqlashda Milliy dasturning moliyaviy va moddiy ta’minotiga alohida e’tibor berilsin.


O’zbekiston Respublikasining Prezidenti I.Karimov

Toshkent shahri, 1997 yil 29 sentabr

Ma'lumot yangilangan sana: 2013-02-23

Aqi'li' ka'mil ilimi zor, bilimli el bolmaydi' qor

Berdax