O`zbekiston Respublikasi 463-I-son, 1997 yil 29 avgustdagi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida
 

Ma'lumot yangilangan sana: 2013-02-23

Aqi'li' ka'mil ilimi zor, bilimli el bolmaydi' qor

Berdax