Balani' uli'wma orta bilim beriw ma'kemesine ornalasti'ri'wg'a qoyi'latug'i'n talaplar ha'm oni'n' ta'rtibi


Balani' uli'wma orta bilim beriw ma'kemesine ornalasti'ri'w  ushi'n  to'mendegi hu'jjetler talap etiledi;

  • hu'jjetler saqlanatug'i'n toplamd (delo);
  • ata-anasi'ni'n' yaki olardi'n' orni'n basi'wshi' shaxsti'n arzasi';
  • tuwi'g'anli'q haqqi'nda gu'wali'qti'n' nusxasi';
  • jasaw orni'nan mag'li'wmatnama;
  • ata-anasi'ni'n'  pasport nusxasi'
  • mektepke 6 jastan qabi'l etiw haqqi'ndagi' tiyisli  pedagogikal'iq-psixologiyali'q komissiyasi'ni'n' ruxsatnamasi';
  • 4 dana (5x6 o'lshemdegi) su'wret;
  • balani'n' medicinali'q salamatli'gi' jazilg'an kitapshasi' mekeme basshi'lari'na avgust ayi'ni'n' 15 sa'nesine beriliwi lazi'm.

_______________________________________________________________________________________

Kasip-o'ner kolledji yaki akademiyali'q liceyige hu'jjet tapsi'ri'wda tolti'ri'latug'i'n arza u'lgisi 

Ma'lumot yangilangan sana: 2013-02-23

Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q