T/r Tuman, shahar XTMFMTTEB nomi Телефон Maktablar soni MTMlar soni O'qituvchilar soni
1 ОМООДУНО Амударинского района 998615152376 2 0 0
2 ОМООДУНО Элликалинского района 998615851621 3 0 0
3 Кегейлийский район 03614121565 0 0 0
4 ОМООДУНО город Нукус 998612232485 0 0 0
5 ОМООДУНО Нукусского района 998614255211 0 0 0
6 ОМООДУНО Ходжейлинского района 998615541052 0 0 0

Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q