Familiyangiz:*
Ismingiz:*
Sharfingiz:*
Viloyat / tuman, shahar:*
Manzilingiz:*
E-Mail:*
Telefon:*
Shakl:*
Murojaat mazmuni:


O’z turmushini yaxshilash ehtiyoji aqliy mehnatga intilish zaruriyatini tug‘diradi.

N. G. CHERNISHEVSKIY