Narsalarga qiziqishing yo‘qolsa, xotiringdan ham ayrilasan.

I. GYOTE