Nima eksang o'sha tushar o'roqqa,Nima desang shu so'z inar quloqqa.

Abulqosim Firdavsiy