MATEMATIKA
Ma'lumot yangilangan sana: 10-mart 2018 yil


O’z turmushini yaxshilash ehtiyoji aqliy mehnatga intilish zaruriyatini tug‘diradi.

N. G. CHERNISHEVSKIY