Sahifa topilmadi yoki sahifani yaratish tugatilmagan. Orqaga qaytish

Aql ulug’likka etadi payvand,Aqlsizning doim oyog'ida band.

Abulqosim Firdavsiy