O`zbekiston Respublikasi 463-I-son, 1997 yil 29 avgustdagi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida
 


Ma'lumot yangilangan sana: 23-fevral 2013 yil


Ruhiyat ham tana singari muttasil ozuqlanishsiz yashay olmaslik qonuni izmidadir.

L. VOVENARG