O`zbekiston Respublikasi 463-I-son, 1997 yil 29 avgustdagi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida
 


Ma'lumot yangilangan sana: 23-fevral 2013 yil

Aql ulug’likka etadi payvand,Aqlsizning doim oyog'ida band.

Abulqosim Firdavsiy