O`zbekiston Respublikasi 463-I-son, 1997 yil 29 avgustdagi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida
 


Ma'lumot yangilangan sana: 23-fevral 2013 yil


Inson dunyoni qanchalik bilsa, o‘zligini ham shunchalik anglaydi.

I. GYOTE