O`zbekiston Respublikasi 463-I-son, 1997 yil 29 avgustdagi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida
 


Ma'lumot yangilangan sana: 23-fevral 2013 yil


Eng dovyurak odam ham toki unda qat’iy e’tiqod yo‘q ekan, nomardga aylanishi mumkin.

E. DELAKRUA