2014-2015 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 5-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN QORAQALPOQ TILI VA ADABIYOTI  FANIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi
  
Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak
 
5-9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN QORAQALPOQ TILI VA ADABIYOTI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
 
 

Өзбекистан Республикасы Халық билимлендиирў министрлигиниң 2017-жыл 10-мартдағы «Улыўма орта билим бериў мәкемелериниң басқышлы жуўмақлаўшы қадағалаўимтиханларын шөлкемлестириў ҳәм өткериў ҳаққында»ғы 78-санлы буйрығына тийкарланып, тәлим қарақалпақ тилинде алып барылатуғын улыўма орта билим бериў мәкемелери ушын жуўмақлаўшы қадағалаў имтиханлары өткерилетуғын пәнлер бойынша имтихан материаллары таярланды. Төменде оларды жүпклеп алыўыңыз мүмкин

 

5-9-класс оқыўшылары ушын қарақалпақ тилиндеги имтихан материаллары

 

 
 
 
 
2012-2013 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi
 
Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ANIQ FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI
 
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI
 
6-klass ha'm 9-klass woqi'wshilari' ushi'n QARAQALPAQ TILINEN IMTIXAN MATERIALLARI 
 
 

Өзбекистан Республикасы Халық билимлендиирў министрлигиниң 2017-жыл 10-мартдағы «Улыўма орта билим бериў мәкемелериниң басқышлы жуўмақлаўшы қадағалаўимтиханларын шөлкемлестириў ҳәм өткериў ҳаққында»ғы 78-санлы буйрығына тийкарланып, тәлим қарақалпақ тилинде алып барылатуғын улыўма орта билим бериў мәкемелери ушын жуўмақлаўшы қадағалаў имтиханлары өткерилетуғын пәнлер бойынша имтихан материаллары таярланды. Төменде оларды жүпклеп алыўыңыз мүмкин

 

5-9-класс оқыўшылары ушын қарақалпақ тилиндеги имтихан материаллары


Ma'lumot yangilangan sana: 13-may 2017 yil


Bilim, faqat bilimgina insonni ozod va ulug‘vor qiladi.

D. I. PISAREV