Bilganlarimizning cheki bor, bilolmagan narsalarimizning esa had-chegarasi yo‘q.

LAPLAS