Aql ulug’likka etadi payvand,Aqlsizning doim oyog'ida band.

Abulqosim Firdavsiy