Sizni ulug‘likka undaydigan hech bir narsaga e’tiborsiz bo‘lmang.

STENDAL