Siz nimani tushunmasangiz, u sizga begona.

I. GYOTE