Bilimdan qudratliroq kuch yo‘q, bilim bilan qurollangan odam yengilmasdir

M. GORKIY