Inson dunyoni qanchalik bilsa, o‘zligini ham shunchalik anglaydi.

I. GYOTE