Inson qanchalik ko‘p bilsa, u shu qadar kuchli

M. GORKIY