T/r Tuman, shahar XTMFMTTEB nomi Telefon raqami Maktablar soni MTMlar soni O'qituvchilar soni
1 Amudariya tumani XTMFMTTEB 998615152376 2 0 0
2 Ellikqal'a tumani XTMFMTTEB 998615851621 3 0 0
3 Kegayli tumani 03614121565 0 0 0
4 Nukus shahar XTMFMTTEB 998612232485 0 0 0
5 Nukus tumani XTMFMTTEB 998614255211 0 0 0
6 Xo'jayli tumani XTMFMTTEB 998615541052 0 0 0Odamlar mehnati bilan yaratilgan, fanda jamlangan bilim tobora o‘sib, teranlashib, beqiyos bo‘lib bormoqda va bizning bilish qobiliyatimiz, ijodiy quvvatimizning benihoya yuksalishi uchun tayanch xizmatini o‘tamoqda.

M. GORKIY