×

Президент сапары сәтли болды

Бәршемизге мәлим, Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда әмелге асырылып атырған дөретиўшилик жумыслары, ири жойбарлардың орынланыўы менен танысыў, халық пенен сәўбетлесиў мақсетинде усы жылдың 2-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасына нәӯбеттеги сапарын әмелге асырды. Сапар даӯамында мәмлекетимиздиң басшысы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз сессиясына қатнасты ҳәм пайтахтымызда алып барылып атырған қурылыс ислери, жаңа кәрханалардың жумыслары менен танысты.

Мәмлекетимиз басшысының сессияда сөйлеген сөзинде қайсы тараӯ тилге алынбасын, әлбетте кең анализ, машқалалар, оларды шешиӯ жоллары анық ӯазыйпаларды белгилеп бериӯи менен әҳмийетли болды.

Президентимиздиң бул сапарында да әсиресе, билимлендириӯ, руӯхый-ағартыӯшылық тараӯына, яғный қарақалпақ мәденияты ҳәм көркем-өнерин раӯажландырыӯға үлкен итибар қаратыӯ лазымлығын айрықша атап өтти. Нөкис қаласында қурылған опера ҳәм бақсышылық мектеп-интернаты менен жақыннан танысқан мәмлекетимиз басшысы, – Бундай мектеплерди шөлкемлестириӯимизден тийкарғы мақсет – тарийхымызды, мәдениятымызды терең үйрениӯ, өзлигимизди аңлаӯ. Бақсышылық – қарақалпақ елиниң уллы дәстүри, оны раӯажландырыӯ ушын барлық шараятларды жаратамыз, -деди. Қарақалпақ халқы әзелден өзиниң бақсы-жыраӯлары менен белгили есапланады. Сондай-ақ, қарақалпақ опера мектеби де жүдә белгили болып, бир қанша операшы мәденият дурданалары жетилисип шыққан. Бул мектеп-интернаты ең қәбилетли жасларды жеткерип бериӯде түптен салынған тырнақ ӯазыйпасын атқарады. Мине, ҳәзирдиң өзинде жаңадан қурылған опера мектебине әзелден саз-сәӯбетке жаны қумар халқымызға ҳәмде улыӯма орта билим бериӯ мектеп оқыӯшылары арасында үлкен қызығыӯшылық оятты.

Соның менен бирге, көркем әдебиятты раӯажландырыӯда салмақлы орны бар Өзбекстан Қаҳарманы, Қарақалпақстан халық жазыӯшысы Т.Қайыпбергеновтың үй музейин шөлкемлестириӯ, Ташкентте «Қорақалпоқ дурдоналари»  – қарақалпақ жазыӯшы ҳәм шайырларының мийнетлерин өзбек тилинде басып шығарыӯ усынысларының билдирилиӯи бул да билимлендириӯ тараӯы ӯәкиллерине әсиресе, мектеп оқыӯшылары ушын үлкен жаңалық болды. Билимлендириӯ ҳәм руӯхый-ағартыӯшылық тараӯының және бир буӯыны болған республикамызда спортты раӯажландырыӯ бойынша: – «Арал» футбол камандасының жоқары лигаға шығып ойын көрсетсе, мен айрықша ықласбенти боламан, деген Президентимиздиң сөзи жасларымыздың арасында спортқа деген қызығыӯшылықтың әсиресе, миллионлар ойыны есапланған футболға болған ықласы артып, мектеп оқыӯшылары ҳәм муғаллимлер арасында да спорттың ғалабалығына ерисиӯде келешекте жасларымыздың дүнья ареналарында мәмлекетимиздиң гиминин жаңлатып, байрағын бәлент көтериӯди нийет етип, өзлериниң үстинде спорт тараӯында да жетискенликлерге ерисиӯ ушын жас спортшыларымызға үлкен руӯхый күш берди.

Республикамыздың экономикасын буннан былай да беккемлеӯде киши ҳәм орта бизнестиң тутқан орны оғада гиреӯли. Президентимиз өзиниң сапары даӯамында исбилерменлердиң жумыслары менен танысыӯы келешегимиз болған перзентлеримиздиң бәнтлигин тәмийинлеӯде олардың өзлериниң жеке бизнесин баслап, исбилерменлик пенен шуғылланыӯ ушын республикамызда мүмкиншиликлердиң көп екенлигин дәлиллеп берди. Бул болса мектеп оқыӯшыларына келешекте шарӯашылық, балықшылық, дийқаншылық, сондай-ақ, исбилерменликтиң қайсы түри менен болса да шуғылланса ҳеш қандай тосқынлық болмаслығын көрсетти.

Президентимиздиң басламасы менен 10 баслы бағдарлама белгиленип алынды. Бул бағдарламалардың ҳәр қайсысы республика жәмийетшилигиниң турмысына үлкен өзгерислер алып келиӯи сөзсиз, мысалы ушын бир ғана жаслар ҳәм ҳаял-қызларды қоллап-қуӯатлаӯ бағдарламасы улыӯма орта билим бериӯ мектебин питкерип атырған қыз балалар ушын үлкен имканият есигин ашып берди. Яғный, олардың жоқары оқыӯ орынларына ҳүжжет тапсырыӯда белгиленген жеңилликлерден пайдаланып, жоқары оқыӯ орны студенти болыӯына мүмкиншилик жаратылды.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 30-сентябрь күнги 1-октябрь «Муғаллим ҳәм устазлар күни» байрамында сөйлеген сөзинде Халық билимлендириӯ тараӯын раӯажландырыӯ ҳәм муғаллимлердиң жәмийетте тутқан орнын және де көтериӯ бойынша бир қатар ӯазыйпалар белгилеп берген еди.

Бул бағдарлар бойынша Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ системасында төмендеги жумысларыды әмелге асырыӯ белгиленип алынды:

Атап айтқанда: бүгин қыйын жағдайға қарамастан, қысқа мүддет ишинде мәмлекетимизде қарақалпақ тилинде «телесабақлар» жойбары ҳәм аралықтан оқыӯды жәриялаӯ ҳәм еледе раӯажландырыӯ;

жоқары оқыӯ орынларына кириӯ ушын ҳүжжет тапсырған 19 207 жасларымыздың келешектеги тәғдири менен өз алдына ислесиӯ ҳәм жоқары оқыӯ орнына кириӯ көрсеткишлерин өткен жылға салыстырғанда        40 пайызға асырыӯ;

жақында ғана тастыйықланған «Билимлендириӯ ҳаққында»ғы нызамды бәрше билимлендириӯ мекемелери хызметкерлерине жеткериӯ ҳәм ондағы унамлы өзгерислер бойынша кең ен жайдырыӯ жумысларын алып барыӯ;

Қаракөл районындағы халықаралық мектеп тәжирийбесин үйрениӯ бойынша Исши топар дүзиӯ ҳәм олардың тәжирийбесин Қарақалпақстан Республикасында да ғалабаластырыӯ илажларын көриӯ;

жәмийетте муғаллим ҳәм устазларға қаратылған итибар себепли дерлик 1000ға жақын ер муғаллимлер мектеплерге қайтты ҳам бул көрсеткишти кейинги жыллар даӯамында 2 есеге асырыӯ;

математика ҳәмде химия-биология пәнлерин раӯажландырыӯ бойынша Жол картасын ислеп шығыӯ;

Демек, жоқарыда көрсетилген бағдарлар ҳәм Ҳүрметли Президентимиздиң мүрәжатында белгилеп берилген ӯазыйпалардың өз ӯақтында орынланыӯын сапалы ҳәм көтериңки руӯхта орынланыӯын тәмийнлеӯ ҳәр биримиздиң, әсиресе тараӯ хызметкерлериниң ӯазыйпасы деп билемен.

 

А.АЯПОВ

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министри

Ts jessica presley Tx escort
Kyrin massage Mujeres prepago en houston Backpage margate fl
Backpage escorts stockton ca 8455972806
Lexi sexi Strip clubs in irvine Erotic massage outcall
Backpage laurinburg nc Private body rub
Clasificados masajes en los angeles Listcrawler escort babylon Black escort in los angeles 24adlist
Escorts las vegas Shemale vegas Hidden massage parlor sex real Baxkpage nj
Locantofresno Lodi massage parlors
European body rub 18 year old black sluts Strip clubs in youngstown
Mature hot f*** Malkova massage fuck sex gif Tampa pornstars
Dwarf sexy Costa rican escorts
773 spring memphis tn June spa anchorage Eros philly
Backpage atlanta male Massages in san antonio tx Black tgil
Ent chambersburg pa Orange county milfs
Massage decatur Transexual escorts in denver
Lotus spa radcliff ky reviews Thomasville nc escorts Tantric seattle
Escort car dates Midgets escorts Craiglist northwest ct
Atlanta courtesan Gfe nj Escort girls stockton
Escort phoenix arizona Aypapi escort Massage sex trans
8 282 756 291 Bowling alleys sartell mn Escorts in ukraine
Ts lola Happy feet el paso Xxxtreme adult superstore
Foot spa richardson tx Ts red ivy pics Craigs list escort Asian escorts in houston
9499769655 4245708399 Free african blow jobs Pleasures wichita, ks
Elitefreak Asian massage in raleigh Strip clubs in windsor canada Orlando transexual escorts
Escorts in el paso texas Prostate massage orange county
Blackdynomite Escort duty overwatch Sexy leabian massage oil sex
Kendallcares4u Free chat line numbers st louis Escord houston
Dodge ottawa il Massage in fayetteville nc
9292023026 856.899.3926 Nebraska midget women West virginia escorts backpage
Hilton east lansing michigan Escorts ass Swingers club new york Indianapolis body rubs
Phat white hoe Bdjgirls Adultlook omaha
7063889186 New fine arts dallas mockingbird
School bus escort jobs Rina ellis escort Sto heavy escort carrier build Shemales fly
Carigslist nh Kristen kindle nude Craigs list corvallis
Bbj massage 5138553647
Strip club st martin Latin escorts in dallas
92 ford escort lx Sensations showgirls grand rapids
M4m massage in phoenix Girls girls girls near me Backpagecoloradosprings Thunder in the city meadville pa
Glory hole portland Slc hilton Cosworth escort for sale us
Backpage escorts youngstown Backpage in fort worth Jacksonville backpage
7 187 176 519 Massage detroit lakes
Hawaii hookups Ts natasha long
Craig list greensboro The swedish touch vancouver 4253244594
Pittsburgh erotic St cloud mn massage parlors
Transexual escorts new york Cheap ts escorts in az Sex massage lesbian ass
3132043560 Msmarshae Harlothub
Erotic massage slc Amateur sex massage on girls by men Full body massage and happy ending
2 405 106 713 Independent tampa escorts Swinger clubsbay area ca.
Escort card etiquette 1997 Ford escort serpentine belt diagram
4048396016 Gay male escort miami Nuru gurus 7 165 238 154
9417024532 Backpage.atlanta Ass up blowjobs
Huston escorts Craigs list southern nj
Eros escorts philadelphia Hot blowjob babes Indianapolis stripper