XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI TOMONIDAN TIZIMDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA QABUL QILINGAN BUYRUQLAR