Спорт инсанлардыӊ саламат турмыс кешириўинде әҳмийетли орын тутады. Сондай-ақ, ҳешбир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды. Буны жақсы түсинген республикамызда ѳсип киятырған жас әўладтыӊ ҳәр қыйлы спорт түрлери менен шуғылланыўлары ушын кеӊ имканиятлар жаратылып берилмекте.

Атап айтқанда, пайтахтымыздағы 22-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебинде оқыӯшы-жаслар дене тарбиясы пәни оқытыўшысы ҳәм тәжирийбели тренер Халмуратова Гулжаханның басшылығында спорттың баскетбол түри бойынша шынығыўлар алып бармақта.

-Мектебимиз тәрбияланыўшылары Қарақалпақстан ҳәм Өзбекстан кѳлеминдеги жарысларда белсене қатнасып келмекте. Атап айтқанда, 2021-жыл 20-25-сентябрь күнлери аралығында Ферғана қаласында бес баслама тийкарында спорттың баскетбол түри бойынша өткерилген «Жаслық спорт жамоалари» спорт жарысларында сыйлы 3-орынды ийелеўге мияссар болды ҳәм де мектебимиздиң 10-класс оқыўшысы Қошқарова Жанар «Ең жақсы ойыншы» номинациясына ийе болды ҳәм де велосипед пенен сыйлықланды.

Жане де Қарақалпақстан Республикасында өткерилген «Умит нәлшелери», бес баслама тийкаринда спорттың «Стритбол» түри бойынша 2008-2009-жыллары туўылған қызлар арасында өткерилген жарыста мектебимиздиң оқыӯшы-қызлардан қуралған команда сыйлы 1-орынды ийеледи.

Сондай-ақ, 2022-жыл 17-18-май күнлери Қарақалпақстан Республикасы көлеминде спорттың баскетбол түри бойынша өткерилген жарыста 1-орынды жеңип алып, Өзбекстан көлеминде болып өтетуғын басқышқа жоллама алыўға мияссар болды ,-дейди бизге усы мектептиң  дене тарбиясы пәни оқытыўшысы Халмуратова Гулжахан.

Шынында да, мектеп турмысы менен танысар екенбиз, жас спортшылардыӊ жетискеликлерин кѳрип, олардыӊ ертеӊги күнге деген исениминиӊ күшли екенлигин аӊлағандай болдық.