Әзел-әзелден бизиӊ халқымыз өз перзентлерин көркем өнер ҳәм спортқа қызықтырып, оларды қосық айтыў, дуўтар шертиў, гүреске түсиў, шабандозлық, оқ жай атыў сыяқлы өнерлерге үйретип келген.

Сонлықтан болса керек, бүгинги күнде жаслар арасында атақлы спортшылырымыз өсип жетилиспекте.

Әсиресе, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жылдыӊ 11-апрелдеги «Мәҳәллелерде жасларды ғалабалық спортқа тартыўды жаңа басқышқа алып шығыў илажлары ҳаққында»ғы қарары елимиздиӊ аўыл ҳәм қалаларында жаслар арасында ғалабалық спорт түрлерин еле де раўажландырыўға қаратылғаны менен оғада әҳмийетли болып табылады.

Соны айтып өтиӯ орынлы, пайтахтымыздағы 22-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебиниң дене тәрбияси пәни оқытыўшысы Калжанова Гулназ мектепте оқыӯшы-жасларды спортқа тартыӯ бойынша кен көлемли жумысларды әмелге асырып келмекте. Калжанова Гулназ мектепте шөлкемлестирилген спорттың футбол түри бойынша дөгерек жумысларына басшылық етеди ҳәм ол таярлаған оқыӯшылары жарысларда сыйлы орынларды ийелеп келмекте.

-Өткен жылы мектебимиздиң оқыӯшысы Р.Сапаров спорттың футбол түри бойынша сайланды команда қурамында қатнасып 1-орынды жеңип алды. Және де мектебимиздиң оқыӯшылары «Үмит нәлшелери» спорт жарысында сыйлы орынларды алыӯға мияссар болды. Сондай-ақ, мектебимиздиң футбол спорт дөгереги менен шуғылланыӯшы қызларымыз да Өзбекстан көлеминде өткерилип атырған жарысларда сыйлы орынларды ийелеп келмекте дейди, Калжанова Гулназ.